Milon

fakta om milon

såhär använder du milon på din anläggning

Milon har många olika funktioner som är mycket användbara för dig som coach. Här nedan kan du läsa om hur du kan mäta och testa dina medlemmar i Milonizern och de olika träningsformerna som du använder i Milon cirklen för att få ut de mesta av dina medlemmars träning.


Såhär tränar du i milon

milon you

Milon YOU är ett nytt screeningsverktyg utformat för att förbättra träningsupplevelsen. Milon YOU använder avancerad 3D-avatar-teknik som ger realtidsfeedback och en unik högteknologisk träningsupplevelse.

Milon YOU scannar användaren och identifierar smärtpunkter. Användaren kan även utför olika fitness- och rörlighetstester.

All Insamlad data överförs automatiskt till milon CARE, vilket möjliggör personanpassade justeringar av utrustningen för varje användare, vilket förbättrar effektiviteten och individualiseringen.

Exentriskt & koncentriskt

Milon loopen använder en träningsform som kombinerar excentrisk och koncentrisk träning. Excentrisk belastning är 10% tyngre än koncentrisk belastning och ökas gradvis upp till 30% tyngre. Detta ger snabbare resultat på kortare tid eftersom man är starkare i excentriska delen av rörelsen och kan öka motståndet på tillbakavägen.

Adaptivt

Adaptiv träning, även känt som drop-set, innebär att belastningen ställs in på cirka 70% av din maxstyrka på varje maskin. Belastningen sänks sedan automatiskt under träningen, när man inte orkar mer. Innan adaptiv träning börjar gör man ett styrketest för varje maskin för att mäta din styrka och få en perfekt belastning för att få maximalt resultat.

Isokinetiskt

Isokinetisk träning är en utmärkt form av träning för personer som är i rehabiliteringsfasen. Milon maskinerna anpassar sig helt efter den kraft som personen trycker och pressar i maskinerna. Denna form av träning innebär att man kan utföra repetitioner med olika belastning, anpassat efter den personens förmåga, det hjälper till att stärka muskler och leder samtidigt som det minskar risken för skador.